Uit Wilna se pen

ADJUNKKONSTABEL ABEL

2021-04-09T18:08:26+00:00

ADJUNKKONSTABEL ABEL (die adjunk) Moordverhaal in drie bedrywe BEDRYF 1 Toe adjunkkonstabel Abel by die moordtoneel opdaag, lê die slagoffer steeds kop onderstebo, uitgestrek in ʼn plas bloed. Hy hurk en druk sy voorvinger in die rooi wat deur sy Nikes sypel. Dit is klewerig en warm ... Forensies sal moet gou maak – die hittegolf bespoedig die ontbindingsproses. Hy vra rond en skryf opsommend in sy notaboek: Tyd: Die slagoffer is omstreeks half twee vanoggend oorval en in die bors gesteek. Sy het twaalf minute later beswyk. Plek: Die slagoffer lê in ʼn toilet in die Ghandi Square, Marshalltown, Lees meer

ADJUNKKONSTABEL ABEL2021-04-09T18:08:26+00:00

RESEP VIR SPRAAK LEES EN SKRYF

2021-04-09T18:02:17+00:00

Die resep vir spraak 1: (en latere skryf en lees) Normale gehoor: Mens moet goed kan hoor, om goed te praat! Babas en peuters hoor hulself en ander en verfyn die motoriese plan vir spraak wat hulle uit hul langtermyn-geheue oproep om mee te werk. Interaksie met ouers en ander belangrike mense. Jou kind se binding en verhouding met jou is baie belangrik vir sy spraakontwikkeling. Die feit dat jy elke keer reageer, is hoe hy leer praat. As hy geluidjies maak, rek jy jou oë, boots hom na en prys hom sodat hy dit weer wil doen. Gesonde artikulasiestrukture. Lees meer

RESEP VIR SPRAAK LEES EN SKRYF2021-04-09T18:02:17+00:00

DIE ROL MUSIEK IN BREINONTWIKKELING

2021-04-09T17:56:33+00:00

Die rol van musiek in breinontwikkeling Musiek het ‘n kragtige effek op ons emosies. ‘n Stil, rustige wiegeliedjie kan ‘n omgekrapte baba kalmeer, ‘n majestueuse koor kan ons oprui en tot groot hoogtes voer. Musiek het egter ook ‘n invloed op hoe ons dink. In die onlangse jare is daar baie navorsing gedoen en geleer oor hoe die brein ontwikkel. Babas word met miljarde breinselle gebore, wat neurone genoem word. Gedurende die eerste lewensjare vorm die neurone verbindings met ander neurone. Soos die tyd verloop, word die verbindings in ons breine wat ons gereeld gebruik al hoe sterker. Kinders wat Lees meer

DIE ROL MUSIEK IN BREINONTWIKKELING2021-04-09T17:56:33+00:00

TEMPORALE BEWUSTHEID

2021-04-09T17:31:14+00:00

Temporale bewustheid verwys na ‘n kind se interne bewustheid van die verhouding tussen beweging en tyd. Geskryf namens die AON deur Lizette van Huyssteen van die Practica Program Hierdie vaardigheid help kinders om met herhalende patrone te werk sodat hulle kan leer om ritmies te beweeg, musiek te maak en vloeiend te lees. Temporale bewustheid is noodsaaklik om beweging en tyd te koördineer en daarom speel dit ook ‘n deurslaggewende rol in oog-handkoördinasie, oog-voetkoördinasie en vloeiende grootmotoriese bewegings. Wat fynmotoriese ontwikkeling betref, beïnvloed dit kinders se vermoë om te leer teken en skryf, die gemak waarmee hulle hul spraakorgane gebruik Lees meer

TEMPORALE BEWUSTHEID2021-04-09T17:31:14+00:00

VINGERRYMPIES

2021-04-09T17:20:25+00:00

“. Vingerrympies” is gediggies of liedjies wat tradisioneel met handbewegings gekombineer is om babas en jong kinders se belangstelling behou. Hierdie is ‘n ou gunsteling onder kinders wat uitstekend is om selfvertroue te ontwikkel. Dit bevorder ook breinintegrasie omdat kinders oefen om tegelykertyd te praat en beweeg. Geskryf namens die AON deur Lizette van Huyssteen van die Practica Program + Spraak- en taalvaardighede Vingerrympies beklemtoon die ritme, intonasie en klempatrone van ‘n taal en dit maak kinders meer bewus van die klanke waaruit woorde opgebou word (fonologiese ontwikkeling). Woordeskat word ook uitgebou en spraak ontwikkel omdat kinders oefen om interessante spraakpatrone Lees meer

VINGERRYMPIES2021-04-09T17:20:25+00:00

KARDINALITEIT

2021-04-09T13:24:50+00:00

Een van die vele interessante mylpale op die wiskundepad is dat kinders moet leer om te verstaan wat presies gebeur wanneer ‘n mens voorwerpe aftel. Wanneer kinders tel, verstaan hulle aanvanklik nie hoe die woorde wat hulle sê met hoeveelheid verband hou nie. Geskryf namens die AON deur Lizette van Huyssteen van die Practica Program  Kinders ontdek belangrike begrippe terwyl hulle oefen om voorwerpe af te tel. Hulle ontdek dat elkeen van die woorde in die telrympie ‘n getal verteenwoordig. Hulle leer dat elke item net een keer getel Hulle ontdek dat woorde in die telrympie met goeie rede in Lees meer

KARDINALITEIT2021-04-09T13:24:50+00:00

BOELIES

2021-04-09T12:09:35+00:00

BOELIE NEEM BAIE VORMS AAN: (Ouer kinders) Dit is ook dikwels subtiel in nie-verbale gedrag: Hul rol hul oë of skud hul kop vir ander se opmerkings en snork, lag of glimlag meerderwaardig. Hul skaad ander se reputasie deur skinderstories te versprei en ander se foute en persoonlike probleme aan die groot klok te hang. Ander se opmerkings word gespot en belaglik voorgestel, of as nonsens afgemaak. Hulle lok ander uit om foute te maak. Dit kan ook beledigende aanvalle op ander se karakter wees: “Wat verwag jy van iemand soos hy?” “Wat weet hy nou eintlik?” Dis dikwels die Lees meer

BOELIES2021-04-09T12:09:35+00:00

Die resep vir spraak 1

2021-04-09T10:44:35+00:00

Die resep vir spraak 1: (en latere skryf en lees) Normale gehoor: Mens moet goed kan hoor, om goed te praat! Babas en peuters hoor hulself en ander en verfyn die motoriese plan vir spraak wat hulle uit hul langtermyngeheue oproep om mee te werk. Interaksie met ouers en ander belangrike mense. Jou kind se binding en verhouding met jou is baie belangrik vir sy spraakontwikkeling. Die feit dat jy elke keer reageer, is hoe hy leer praat. As hy geluidjies maak, rek jy jou oë, boots hom na en prys hom sodat hy dit weer wil doen. Gesonde artikulasiestrukture. Lees meer

Die resep vir spraak 12021-04-09T10:44:35+00:00

VASBYT EN DEURDRUK

2021-04-09T09:55:00+00:00

VASBYT EN DEURDRUK: Emosionele ontwikkeling verg baie tyd en hope geduld, maar daarsonder word maats maak en vordering op skool gekortwiek, al is jou kind baie intelligent.  ’n Kind moet eers impulsbeheer en selfbeheersing bemeester voordat hy sy konsentrasievaardighede kan verbeter.  Konsentrasie beteken om ’n taak te begin en daarmee aan te hou totdat dit klaar is.  Sonder selfdissipline is dit moeilik omdat ’n kind wat nie lus is om iets te doen nie, nie ’n taak sal voltooi nie. Emosionele ontwikkeling help ’n kind (en later ’n grootmens) om iets te doen al voel sy of hy nie lus Lees meer

VASBYT EN DEURDRUK2021-04-09T09:55:00+00:00

Die belangrikheid van taalontwikkeling

2021-04-09T09:50:48+00:00

Ode aan ‘n ma “Al sou ek die mooiste huis hê en die smaaklikste etes voorberei, maar ek doen dit nie met liefde nie, dan is ek so waardeloos soos ‘n leë kastrol of ‘n stukkende eierklitser: Al is ek die besigste ma op die skoolraad en koop vir my kinders die duurste sporttoerusting, maar ek het nie tyd om hulle langs die sportveld aan te moedig nie, sal ek niks daardeur baat nie. Al koop ek ‘n kamer vol opvoedkundige speelgoed en betaal sakke vol geld vir ekstra klasse, maar ek sit nie self by my kinders en speel Lees meer

Die belangrikheid van taalontwikkeling2021-04-09T09:50:48+00:00

Fisiese adres:

Die Groenhuis

Phone: +27 82 701 1570

Web: Aonetwerk

Go to Top