Die AON-mandaat is om leemtes te identifiseer, strategiese dienste te voorsien en vennootskappe te vestig wat gebruik kan word om die AON se doelwitte te bereik. Die AON se vennote sluit in Fedsas, die SAOU, die Skole-Ondersteuningsentrum (SOS), die ATKV, die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), Woorde Open Wêrelde (WOW) en tersiêre instellings soos Akademia en die NWU.